Rèm y tế, rèm bệnh viện, rèm kháng khuẩn bệnh viện

Rèm y tế, rèm bệnh viện, cung cấp thi công các loại rèm màn y tế kháng khuẩn cho bệnh viện.

Mã: RYT01 Danh mục: