Chính Sách Bảo Mật

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

Avinahome thu thập dữ liệu cần thiết để có thể hoàn thành đơn hàng của bạn. Khi hoàn tất đơn đặt hàng với chúng tôi, chúng tôi sẽ lấy tên, địa chỉ thanh toán, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email và nơi áp dụng, một địa chỉ giao hàng riêng. Chi tiết thanh toán cũng được thực hiện cho các đơn hàng yêu cầu thanh toán.


Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân

Avinahome sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập để cung cấp cho bạn sản phẩm mà bạn đã đặt hàng từ trang web của chúng tôi. Tên của bạn đã được sử dụng để chúng tôi có thể gửi thông tin liên lạc của chúng tôi cho bạn và cũng để sản phẩm của bạn được gửi đi để bạn chú ý. Địa chỉ thanh toán của bạn được thực hiện để cho phép xác thực các chi tiết thanh toán của bạn và nếu có thể, địa chỉ giao hàng được lấy để bưu điện hoặc nhân viên kỹ thuật lắp đặt của chúng tôi có thể được đến đúng địa chỉ. Chúng tôi cũng lấy số điện thoại liên hệ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu có bất kỳ vấn đề nào với đơn đặt hàng của bạn và chúng tôi lấy địa chỉ email để chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo và cập nhật đơn hàng và mọi thông tin liên lạc nếu chúng tôi không thể liên lạc với bạn qua điện thoại. Địa chỉ email của bạn cũng đóng vai trò là một phần của đăng nhập vào dịch vụ theo dõi đơn hàng của chúng tôi.


Lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết để hoàn thành bất kỳ giao dịch nào hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào bạn yêu cầu hoặc ủy quyền. Dữ liệu này được chia sẻ với các nhân viên lắp đặt và chuyển phát làm việc thay mặt chúng tôi. Nó cũng được sử dụng khi pháp luật yêu cầu hoặc đáp ứng quy trình pháp lý, để bảo vệ khách hàng của chúng tôi và bảo vệ quyền hoặc tài sản của Avinahome. Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn bị giới hạn trong thông tin cần thiết để thực hiện các chức năng này và có thể không được được sử dụng cho các mục đích khác. Hơn nữa, tất cả thông tin cá nhân được xử lý theo Thông báo bảo mật này và được cho phép theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.


Tôi sẽ được liên lạc cho các mục đích tiếp thị?

Bằng cách kết hợp dữ liệu chúng tôi có về bạn, sau đó chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cung cấp cho bạn các chương trình khuyến mãi, sản phẩm và dịch vụ có khả năng khiến bạn quan tâm nhất. Luật riêng tư dữ liệu cho phép điều này như một phần lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc tìm hiểu khách hàng và cung cấp dịch vụ ở mức cao nhất.

Chúng tôi cung cấp email thường xuyên để cho bạn biết về bất kỳ chương trình khuyến mãi nào có thể đang chạy cùng với bất kỳ sản phẩm mới nào mà chúng tôi đã giới thiệu trong phạm vi của chúng tôi.

Địa chỉ email của bạn không bao giờ được chia sẻ bên ngoài Avinahome và bạn có thể hủy đăng ký ở bất kỳ giai đoạn nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong bất kỳ email tiếp thị nào bạn nhận được từ công ty chúng tôi.


Làm thế nào an toàn là thông tin về tôi?

Chúng tôi làm việc để bảo vệ tính bảo mật thông tin của bạn trong quá trình truyền bằng cách sử dụng phần mềm lớp cổng bảo mật (SSL), mã hóa thông tin bạn nhập. Chúng tôi không tiết lộ bất kỳ chi tiết thẻ tín dụng của bạn nếu khi xác nhận đơn hàng. Tất nhiên, chúng tôi truyền toàn bộ số thẻ tín dụng cho công ty thẻ tín dụng phù hợp trong quá trình xử lý đơn hàng. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Thủ tục bảo mật của chúng tôi có nghĩa là đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng nhận dạng trước khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn.


Nếu bạn muốn thay đổi dữ liệu chúng tôi giữ, vui lòng cho chúng tôi biết (sử dụng chi tiết liên hệ ở trên) sau khi bạn nhận được bản sao dữ liệu của mình và chúng tôi có thể thay đổi hoặc xóa dữ liệu nếu thích hợp.

Tất nhiên, bạn chỉ có thể yêu cầu thông tin liên quan đến bản thân và không có người khác.

Hotline avinahome