Màn vải cửa sổ cản nhiệt chống sáng hiện đại

Bộ màn vải cho cửa sổ này được làm bằng bông pha trộn polyester với các tính năng làm tối phòng để tiết kiệm năng lượng và có chất lượng hiệu quả.

Mã: RV14 Danh mục: